Digital Transformation เกิดได้เพราะอุปสรรคทางกฎหมายถูกทำลาย

หลายท่านคงได้ยินคำว่า Digital Transformation หรือ Digital Disruption กันอยู่บ่อยๆ ในช่วงเวลานี้เนื่องจากเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจแบบดั้งเดิมล้วนประสบกับผลกระทบของ Digital Disruption จากเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีกต้องต่อสู้กับ e-Commerce, ธุรกิจสื่อโฆษณาที่โดนแย่งพื้นที่โดยแพลทฟอร์มต่างชาติ เช่น Facebook, Google หรือ LINE  ลองนึกมองย้อนไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เวลาเราอยากดูหนังเราก็ไปดูที่โรงภาพยนต์หรือไม่ก็ไปเช่าแผ่นจากร้านเช่าหนัง เช่น blockbuster, Tsutaya, เฟม วีดีโอ เป็นต้น แต่หันมามองอีกที่ร้านเหล่านี้หายไปจากตลาดแบบคาดไม่ถึงเพราะคนส่วนใหญ่หันไปใช้บริการ Online…

Continue ReadingDigital Transformation เกิดได้เพราะอุปสรรคทางกฎหมายถูกทำลาย

พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กฎหมาย "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" หรือ พระราชบัญญัติว่าด้วย "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) เป็นกฎหมายกลางที่รองรับสถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีผลผูกพันและใช้บังคับได้ตามกฎหมาย  กฎหมาย "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์" มีหลักการ คือ หลักความเท่าเทียมกัน (Functional Equivalence) ระหว่าง “กระดาษ” และ “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อให้การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลทางกฎหมายเทียบเท่าการใช้กระดาษ หลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยี (Technological Neutrality) ที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงเทคโนโลยีใดเทคโนโลยีหนึ่ง แต่รองรับพัฒนาการของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  หลักเสรีภาพการแสดงเจตนา (Party Autonomy) ของคู่สัญญา ที่มาของภาพ…

Continue Readingพ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
Read more about the article e-Stamp พร้อมใช้ สะดวกและรวดเร็ว
e-stamp

e-Stamp พร้อมใช้ สะดวกและรวดเร็ว

ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ตราสารแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ (e-Stamp) ที่จัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง ตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยระบบของผู้ทำตราสารเพื่อใช้อ้างอิงหรือระบุถึงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนั้นๆ โดยตราสารอิเล็กทรอนิกส์แต่ละฉบับต้องมีหมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ซ้ำกัน มีตราสารอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดบ้างที่สามารถซื้ออากรแสตมป์ (e-Stamp) ได้ การขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต ทาง API ที่กรมสรรพากรเปิดให้บริการ ปัจจุบันรองรับ 27 ตราสาร ได้แก่ตราสาร 1 เช่าที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือแพตราสาร 2 โอนใบหุ้น…

Continue Readinge-Stamp พร้อมใช้ สะดวกและรวดเร็ว

e-KYC คืออะไร? และ ได้รับความนิยมในประเทศไทยแบบไหนบ้าง?

e-KYC ( Electronic Know Your Customer) คือ การทำความรู้จักลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ซึ่งผู้เก็บข้อมูลของสถาบันการเงินต้องใช้ทักษะและความชำนาญของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการระบุตัวตนบุคลากร (Identification) และยืนยันตัวตน (Verification) แทนการใช้ KYC หรือ การทำความรู้จักลูกค้า แบบเดิมที่ยุ่งยาก เสียเวลา เพราะลูกค้าต้องกรอกข้อมูล ส่งเอกสาร และต้องเดินทางไปแสดงตัวตนด้วยตนเอง (face-to-face) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน ประโยชน์ที่น่าสนใจของระบบ e-KYC e-KYC เหมาะกับประเทศที่ผู้คนเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกมากขึ้นหลายประเทศได้มีการนำเอาระบบ e-KYC มาใช้ในการช่วยยืนยันตัวเองได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีประชากรจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจนเกิดความยากลำบากในการเข้าถึงบริการทางการเงินe-KYC เป็นการทำธุรกรรมการเงินแบบไร้สัมผัสการทำธุรกรรมการเงินแบบไร้สัมผัส…

Continue Readinge-KYC คืออะไร? และ ได้รับความนิยมในประเทศไทยแบบไหนบ้าง?
Read more about the article Paperless ใช้ชีวิตแบบไม่ใช้กระดาษ…ได้อย่างไร ??
paperless how to

Paperless ใช้ชีวิตแบบไม่ใช้กระดาษ…ได้อย่างไร ??

ปัจจุบันนี้ ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกยังคงเคยชินกับการใช้กระดาษในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน มองไปรอบๆ ตัวเราก็มักจะเห็นแผ่นกระดาษอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานได้มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกคิดค้นและพัฒนาตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ ทำไมผู้คนจึงยังไม่ได้รับความสะดวกสบายจากชีวิตที่ไม่ใช้กระดาษ (Paperless) คำตอบคือ นิสัย หากคุณยังเคยชินกับการทำกิจวัตรแบบเดิม ๆ ก็ยากที่จะเลิกใช้กระดาษที่บ้านหรือที่ทำงาน ต่อไปนี้เป็นนิสัย 5 ประการที่คุณควรนำมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษในปีนี้: 1. หมั่นสแกนทุกอย่าง เอกสารต่างๆ ที่ดูไม่สำคัญในตอนแรก และคุณอาจจะไม่รู้ว่าต้องการใช้เอกสารนี้เมื่อไหร่ เราขอแนะนำให้คุณมีนิสัยนี้เป็นลำดับแรก เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเลิกใช้กระดาษที่บ้านหรือที่ทำงาน เริ่มได้ง่ายและเริ่มได้เลยในวันนี้ เมื่อคุณได้รับเอกสารที่เป็นกระดาษจริงๆ ให้คุณสแกนและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือจะเก็บไว้บนคลาวด์ก็ได้ ปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นสแกนเนอร์ดีๆ มากมายให้ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนของคุณ ดังนั้นคุณสามารถทำได้ทันที จากนั้นคุณก็พิจารณาว่าเอกสารต้นฉบับที่เป็นกระดาษยังต้องเก็บไว้หรือไม่…

Continue ReadingPaperless ใช้ชีวิตแบบไม่ใช้กระดาษ…ได้อย่างไร ??