Read more about the article RPA for Manufacturing and Logistic
RPA for Logistic and Manufacturing

RPA for Manufacturing and Logistic

เพิ่มการเติบโตและผลกำไรของบริษัท โดยเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของคุณ ด้วย RPA           Kofax RPA สำหรับงานด้านการขนส่งและโลจิสติก จะช่วยคุณลดต้นทุนของการใช้คนในการทำงาน โดยการทำให้งานจำพวก ดึงข้อมูลจากระบบต่าง ๆ การผสานข้อมูลเข้าด้วยกัน และส่งข้อมูลไปยังส่วนต่าง ๆ ในห่วงโซ่อาหาร ปัจจุบันนี้คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพกับผู้ส่งสินค้า ผู้ขนส่ง คู่ค้าโลจิสติก กระบวนการชำระเงินค่าระวาง และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย  …

Continue ReadingRPA for Manufacturing and Logistic
Read more about the article RPA for Finance and Account
RPA for Finance and Account

RPA for Finance and Account

RPA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลทางการเงิน โดยยกเลิกการทำงานโดยใช้คน           Kofax RPA สำหรับงานด้านการเงินและการบัญชีสามารถลดช่องว่างระหว่างการทำงานได้ ด้วยการทำระบบให้ทำงานอัตโนมัติและทำให้งานแต่ละขั้นตอนบนระบบงานเฉพาะทางที่ใช้อยู่รอบ ๆ ทำงานร่วมกับระบบงานหลักได้อย่างไหลลื่น โดยอาศัยซอฟต์แวร์หุ่นยนต์อัจฉริยะ การทำเช่นนี้จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและช่วยเพิ่มเวลาให้พนักงานของคุณได้ทำงานที่ก่อให้เกิดมูลค่ากับองค์กรได้มากขึ้น           ถ้าหากองค์กรของคุณมีลักษณะการทำงานเหมือนองค์กรส่วนใหญ่ที่การทำงาน การทำงานด้านการเงินอัตโนมัติของคุณจะเป็นการนำกระบวนการจับภาพเอกสารขั้นสูงและมี workflow ที่เข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มความประสิทธิภาพของกระแสเงินสด แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การทำงานลดประสิทธิภาพลง หลาย…

Continue ReadingRPA for Finance and Account
Read more about the article RPA for Customer Services Job
RPA for Customer Service

RPA for Customer Services Job

RPA ช่วยเพิ่มความสามารถการบริการลูกค้า ด้วยการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งให้โดยอัตโนมัติ           Kofax RPA สำหรับงานบริการลูกค้า จะช่วยให้คุณขจัดปัญหาด้านการจัดการข้อมูลในระบบดั้งเดิม และช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองคำถามของลูกค้าโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ การทำ robotic process automation (RPA) มาใช้ งานต่าง ๆ จะทำงานได้อัตโนมัตินั้น ศูนย์บริการทั่วโลกจะไม่สามารถทำได้หากไม่มีเวลาและการลงทุนที่เพียงพอ การค้นหาคำตอบที่เร็วกว่าและการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอพพลิเคชันที่ใช้บริการลูกค้า ระบบรอบข้าง และเว็บพอร์ทัล จะเป็นการสร้างศูนย์รวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกัน และรวมงานต่าง ๆ…

Continue ReadingRPA for Customer Services Job
Read more about the article RPA for Banking and Insurance
RPA for Banking and Insurance

RPA for Banking and Insurance

RPA ช่วยเปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณด้วยการทำให้ระบบงานของคุณอัตโนมัติ           การนำ Kofax RPA มาช่วยงานด้านการธนาคารและประกันภัยจะทำให้คุณสามารถนำงานที่ต้องทำแบบซ้ำ ๆ มาทำให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น งานที่ใช้คนทำในการรวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ และงานที่นำข้อมูลบันทึกไปยังเว็ปไซต์, portal, แอพพลิเคชันที่ใช้ภายใน และระบบงานหลักขององค์กร การทำงานกับข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล และกำหนดเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูลไปให้หน่วยงานต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ เป็นส่วนช่วยให้กระบวนการทำงานเร็วขึ้น และช่วยให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจมากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยให้พนักงานได้มีเวลาเพื่อทำงานที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กรและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ทำได้ด้วยการขจัดงานที่ต้องใช้คนทำและไม่สร้างมูลค่าออกไป   …

Continue ReadingRPA for Banking and Insurance