Kapow for Manufacturing and Logistic

เพิ่มการเติบโตและผลกำไรของบริษัท โดยเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของคุณ           ด้วยการแข่งขันในธุรกิจขนส่งค่อนข้างสูง ทำให้เกิดการลดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ผลที่ตามมาก็คือกำไรจะเหลือน้อยมาก ผู้ให้บริการถูกสถานการณ์นี้บีบให้ต้องนำเสนอลูกค้าด้านบริการที่ดีเพื่อจะชนะใจลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้ารายใหญ่ ๆ เอาไว้ แต่หลาย ๆ บริษัทยังคงเชื่อมั่นในการใช้คนทำงานสำหรับการจัดตารางเวลาส่งของ ติดตามสถานะการส่ง และส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวให้กับลูกค้า รวมไปถึงจัดการกับปัญหาต่าง ๆ กระบวนการทำงานเหล่านี้ดำเนินการไปอย่างเชื่องช้า และขัดขวางความสามารถขององค์กรที่จะสร้างรายได้เพิ่ม          เรื่องจริง จากที่นักสำรวจอิสระได้สำรวจข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจด้านการผลิตและการขนส่งนั้น…

Continue Reading

Kapow for Finance and Account

เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลทางการเงิน โดยยกเลิกการทำงานโดยใช้คน ถ้าหากองค์กรของคุณมีลักษณะการทำงานเหมือนองค์กรส่วนใหญ่ที่การทำงาน การทำงานด้านการเงินอัตโนมัติของคุณจะเป็นการนำกระบวนการจับภาพเอกสารขั้นสูงและมี workflow ที่เข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มความประสิทธิภาพของกระแสเงินสด แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การทำงานลดประสิทธิภาพลง หลาย ๆ องค์กรกำลังมองหาวิธีที่จะช่วยยกเลิกส่วนงานที่ทำด้วยคนและเพิ่มการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทำงานในกระบวนการทำงานด้านการเงินและการบัญชี Robotic Process Automation (RPA) เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบรวดเร็วเร่งด่วนเพื่อทำให้งานด้านการเงินทำได้อัตโนมัติมากขึ้น และงานวิจัยล่าสุดที่เกิดขึ้นกล่าวไว้ว่าหลาย ๆ องค์การเชื่อว่า RPA จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเห็นได้ชัดในกระบวนการ procure-to-pay, order-to-cash และ record-to-report ในอีก 10…

Continue Reading

Kapow for Customer Service

เพิ่มความสามารถการบริการลูกค้า ด้วยการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งให้โดยอัตโนมัติ ในปี 2020 ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ได้รับในการใช้สินค้าและบริการมากกว่าราคาที่ต้องจ่าย และผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวสร้างความแตกต่างสำคัญให้กับแบรนด์สินค้า แต่โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (customer service representatives : CSRs) จำเป็นจะต้องสลับการใช้งานระหว่างแอพพลิเคชั่นและข้อมูลจากระบบภายในและระบบภายนอก เพื่อตอบคำถามลูกค้าและตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งการหาข้อมูลที่ต้องการและนำมาวิเคราะห์จะใช้เวลามาก และในบางครั้งนานเกินไปจนทำให้ลูกค้ารู้สึกโกรธและไม่พอใจในแบรนด์ของคุณอีกต่อไป Kofax KapowTM สำหรับงานบริการลูกค้า จะช่วยให้คุณขจัดปัญหาด้านการจัดการข้อมูลในระบบดั้งเดิม และช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองคำถามของลูกค้าโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ การทำ robotic process automation (RPA) มาใช้ งานต่าง…

Continue Reading

Kapow for Banking and Insurance

เปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณด้วยการทำให้ระบบงานของคุณอัตโนมัติ           องค์กรธนาคารและประกันภัยจะค่อย ๆ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านดิจิตอลของตลาดธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลักในชีวิตประจำวัน และกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ แต่หลายบริษัทยังคงใช้การทำงานโดยใช้คน ซึ่งส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าและเกิดความเสี่ยงต่อการทำงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ          ในความเป็นจริง 34% ของสถาบันการเงินและ 50% ของบริษัทประกันในสหรัฐอเมริกายังคงใช้คนในการบันทึกข้อมูลในระบบ การนำกระบวนการทำงานอัตโนมัติ (RPA) มาใช้ จะช่วยปรับปรุงการกระบวนการดำเนินธุรกิจหลัก และองค์กรสามารถเพิ่มความเร็วในการให้บริการและเป็นแรงส่งเสริมที่จะก่อให้การเพิ่มรายได้     …

Continue Reading
Close Menu