Scanner

หน้าที่หลักของเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) คือการแปลงสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า โดยการสแกนภาพหรือตัวอักษรที่อยู่ในเอกสาร เสร็จแล้วบันทึกเป็นข้อมูลทางดิจิตอลลงในสื่อบันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สามารถใช้สแกนเนอร์ทำงานต่างๆ ได้ดังนี้ 

  • ในงานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร 
  • บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์ 
  • FAX เอกสาร ภายใต้ดาตาเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์
  • เพิ่มเติมภาพและจินตนาการต่างๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่างๆ

สแกนเนอร์แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ
1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner)

scanner1

สแกนเนอร์แบบนี้จะรับกระดาษแล้วค่อยๆ เลื่อนหน้ากระดาษแผ่นนั้นให้ผ่านหัวสแกนซึ่ง อยู่กับที่ ข้อจำกัดของสแกนเนอร์ แบบเลื่อนกระดาษ คือสามารถอ่านภาพที่เป็นแผ่นกระดาษได้เท่านั้น ไม่สามารถ อ่านภาพจากสมุดหรือหนังสือได้

2. แบบแท่นนอน (flatbed scanner)

scanner2

สแกนเนอร์แบบนี้จะมีกลไกคล้าย ๆ กับเครื่องถ่ายเอกสาร เราแค่วางหนังสือหรือภาพไว้ บนแผ่นกระจกใส และเมื่อทำการสแกน หัวสแกนก็จะเคลื่อนที่จากปลายด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ข้อจำกัดของสแกนเนอร์ แบบแท่นนอนคือแม้ว่าอ่านภาพจากหนังสือได้ แต่กลไกภายในต้องใช้ การสะท้อนแสงผ่านกระจกหลายแผ่น ทำให้ภาพมีคุณภาพไม่ดีเมื่อเทียบกับแบบแรก

3. แบบมือถือ (Hand-held scanner)

scanner3

สแกนเนอร์แบบนี้ผู้ใช้ต้องเลื่อนหัวสแกนเนอร์ไปบนหนังสือหรือรูปภาพเอง สแกนเนอร์ แบบมือถือได้รวม เอาข้อดีของสแกนเนอร์ ทั้งสองแบบเข้าไว้ด้วยกันและมีราคาถูก เพราะกลไกที่ใช้ไม่ สลับซับซ้อน แต่ก็มีข้อจำกัด ตรงที่ว่าภาพที่ได้จะมีคุณภาพแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอ ในการเลื่อนหัวสแกนเนอร์ของผู้ใช้งาน นอกจากนี้หัวสแกนเนอร์แบบนี้ยังมีหัวสแกนที่มีขนาดสั้น ทำให้ อ่านภาพบนหน้าหนังสือขนาดใหญ่ได้ไม่ครบ 1 หน้า ทำให้ต้องอ่านหลายครั้งกว่าจะครบหนึ่งหน้า ซึ่งปัจจุบันมีซอฟต์แวร์หลายตัว ที่ใช้กับสแกนเนอร์ แบบมือถือ ซึ่งสามารถต่อภาพที่เกิดจากการสแกนหลายครั้งเข้าต่อกัน

ที่มา: http://scanner6-1.blogspot.com

TWAIN DRIVER และ ISIS ต่างกันอย่างไร

TWAIN และ ISIS Driver เป็น interface ที่ช่วยให้สแกนเนอร์ใช้งานกับซอฟแวร์ชนิดต่างๆ ได้ ISIS เป็น Scanner interface ที่พัฒนาโดย Pixel Translations, Inc. แต่ TWAIN เป็น Interface ที่พัฒนาโดยสมาคมผู้ประกอบการที่พัฒนาสแกนเนอร์ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้ กับสแกนเนอร์ แต่เนื่องจาก ISIS ต้องมีการจ่ายค่า Licenses ทำให้ผู้ประกอบการหลายๆ คนหันไปใช้ TWAIN มากขึ้น ประกอบกับ TWAIN มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ TWAIN สามารถใช้งานได้ดีกับซอฟแวร์สำเร็จรูปหลายๆ ชนิด

DPI คืออะไร

     1. ในคอมพิวเตอร์ dot per inch (dpi) เป็นการวัดความชัด (ความหนาแน่นของจุดสว่าง) บนจอภาพ dot pitch เป็นการหาค่าจำกัดสัมบูรณ์ของ dot per inch อย่างไรก็ตามความละเอียดของ pixel เป็นการตั้งค่าสำหรับการแสดงภาพโดยปกติไม่ละเอียดเท่ากับ dot pitch ซึ่ง dot per inch สำหรับการให้ความละเอียดของภาพจะแตกต่างตามขนาดของจอภาพ เนื่องจากจำนวนของ pixel จะกระจายออกตามขนาดที่แตกต่าง ผู้ใช้บางคนชอบ คำว่า “pixel per inch” สำหรับการวัดความคมชัดของจอภาพ และสำรอง dpi ใช้สำหรับการพิมพ์ 
     2. ในการพิมพ์ dot per inch (dpi) ปกติเป็นการวัดคุณภาพของภาพที่พิมพ์บนกระดาษ เครื่องพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลโดยเฉลี่ยให้ค่า 300 dpi ถึง 600 dpi การเลือกคุณภาพการพิมพ์สูง จะทำให้ความเร็วการพิมพ์ต่อหน้าลดลง 

PPM และ IPM ต่างกันอย่างไร

PPM และ IPM เป็นหน่วยในการวัดความเร็วของเครื่องสแกน
PPM: Page per minute หรือ หน้าต่อนาที เช่น ความเร็ว 25 ppm หมายถึง สแกนเนอร์เครื่องนั้นมีความเร็วในการสแกนแบบหน้าเดียว 25 หน้าต่อนาที
IPM: Image per minute หรือ ภาพต่อนาที เช่น ความเร็ว 50 ipm หมายถึง สแกนเนอร์เครื่องนั้นมีความเร็วในการสแกนแบบสองหน้าพร้อมกัน 50 ภาพต่อนาที

Auto Threshold คืออะไร

Auto Threshold เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยในการสแกนจากภาพสีเป็นภาพขาวดำอัตโนมัติ

scanner4

Auto Rotate คืออะไร

Auto Rotate เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยในการหมุนภาพอัตโนมัติ เลือกได้ว่าจะให้หมุนไปทางซ้าย, ขวา, กลับหัว ฯ ได้

scanner5

Color Dropout คืออะไร

Color Dropout เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยดึงสีหลัก ได้แก่ แดง, เขียว, น้ำเงิน ออกจากภาพอัตโนมัติ

scanner6

Searchable PDF คืออะไร ต่างจาก PDF ปกติอย่างไร

PDF เป็นชื่อย่อของ Netware Printer Definition File คือไฟล์ประเภทหนึ่งในถูกสร้างมาจากโปรแกรม Acrobat หรือโปรแกรมประเภท PDF Creater ตัวอื่นๆ ปัจจุบัน PDF เป็นที่นิยมมากในการทำ e-Document หรือ e-book ต่างๆ เนื่องจากไฟล์ที่ได้มีคุณภาพสูง ไม่ผิดเพี้ยนจากต้นฉบับ และผู้ที่นำไฟล์ PDF ไปใช้งาน ก็ไม่สามารถแก้ไขต้นฉบับของเราได้ และไม่สามารถค้นหาข้อความที่ต้องการในไฟล์ได้ด้วย 
Searchable PDF เป็น PDF ที่สามารถค้นหาข้อความภายในเอกสารได้ ลักษณะจะเป็นเหมือนไฟล์ที่มี 2 layer ซ้อนกันอยู่ คือด้านหน้าจะเป็นเอกสาร เหมือนต้นฉบับ แต่ด้านหลังจะเป็นเอกสารที่ผ่านการ convert จากภาพเป็น text เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถค้นหาคำที่ต้องการได้

ที่มา: http://www.wacinfotech.com/scannerguru.html