อะไรที่นำเข้า Input Management ได้

จากบทความ “Input Management ประตูสู่คลังเก็บ Content” ได้กล่าวถึง Input Management คืออะไรไปแล้ว ในบทความนี้จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มีอะไรที่เรียกว่าเป็น Input สำหรับนำเข้าไปเก็บใน Content Server ผ่านทาง Input Management ได้บ้าง Paper แน่นอนเลยว่าการดำเงินงานบริษัทส่วนใหญ่ใช้กระดาษเป็นหลัก ทั้งเอกสารภายในและได้รับจากบริษัทภายนอก ยิ่งบริษัทใหญ่แล้วในแต่ละวันจะใช้งานเอกสารกระดาษนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น Software Input Management ส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการสแกนเอกสาร ก่อนหน้านี้การสแกนจะทำได้ผ่าน Windows…

Continue Reading

Input Management ประตูสู่คลังเก็บ Content

หลายๆ บริษัทเริ่มมีการใช้งาน Content Management System (CMS) หรือ Document Management System (DMS) เพื่อลดการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ และเพื่อให้การค้นหาและนำไปใช้งานสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงเพื่อให้หลายๆ application ดึงภาพเอกสารไปใช้งาน โดยไฟล์เอกสารที่นำเข้า CMS หรือ DMS นี้ จะใช้วิธีการ upload เข้าไปหลังจากได้ scan เอกสารมาแล้ว โดยจะนำเข้าทีละไฟล์หรือจะพร้อมกันหลายๆ ไฟล์ได้ Ginkgosoft ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเอกสาร (Content Management) มากกว่า 20 ปี แต่เอกสารบางอย่าง ต้องใช้คนในการแยกเอกสารก่อนที่จะนำเข้าเครื่อง scan…

Continue Reading

Scanner

หน้าที่หลักของเครื่องสแกนเนอร์ คือการแปลงสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า โดยการสแกนภาพหรือตัวอักษรที่อยู่ในเอกสาร เสร็จแล้วบันทึกเป็นข้อมูลทางดิจิตอลลงในสื่อบันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถใช้สแกนเนอร์ทำงานต่างๆ ได้ดังนี้ ในงานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์ FAX เอกสาร ภายใต้ดาตาเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ เพิ่มเติมภาพและจินตนาการต่างๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่างๆ สแกนเนอร์แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner) สแกนเนอร์แบบนี้จะรับกระดาษแล้วค่อยๆ เลื่อนหน้ากระดาษแผ่นนั้นให้ผ่านหัวสแกนซึ่ง อยู่กับที่ ข้อจำกัดของสแกนเนอร์ แบบเลื่อนกระดาษ คือสามารถอ่านภาพที่เป็นแผ่นกระดาษได้เท่านั้น ไม่สามารถ อ่านภาพจากสมุดหรือหนังสือได้…

Continue Reading
Close Menu