Recognition สิ่งที่ขาดไม่ได้ใน Input Management

          หากกล่าวถึงรถยนต์ เราจะไม่สามารถเรียกว่ารถยนต์ได้หากขาดเครื่องยนตร์ ซื่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้ ใน Input management software ก็เช่นกัน จะต้องมีความสามารถที่เรียกว่า Recognition ประกอบอยู่เสมอ แล้ว Recognition หมายความถึงอะไรบ้าง เรามาดูกันครับ          Recognition ตามที่ผมเคยแปลแบบตรงๆ ไปแล้วว่า “เป็นตัวที่ทำให้ระบบรู้จักเอกสาร” โดยรู้จักในแง่ของการพยายามอ่านข้อความบนรูปให้ออกมาเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นำไปแก้ไข,…

Continue ReadingRecognition สิ่งที่ขาดไม่ได้ใน Input Management

อะไรที่นำเข้า Input Management ได้

            จากบทความ “Input Management ประตูสู่คลังเก็บ Content” ได้กล่าวถึง Input Management คืออะไรไปแล้ว ในบทความนี้จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มีอะไรที่เรียกว่าเป็น Input สำหรับนำเข้าไปเก็บใน Content Server ผ่านทาง Input Management ได้บ้างPaper             แน่นอนเลยว่าการดำเงินงานบริษัทส่วนใหญ่ใช้กระดาษเป็นหลัก ทั้งเอกสารภายในและได้รับจากบริษัทภายนอก ยิ่งบริษัทใหญ่แล้วในแต่ละวันจะใช้งานเอกสารกระดาษนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น Software Input Management ส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการสแกนเอกสาร ก่อนหน้านี้การสแกนจะทำได้ผ่าน…

Continue Readingอะไรที่นำเข้า Input Management ได้

Input Management ประตูสู่คลังเก็บ Content

Input Manager เกิดขึ้นจากที่หลายๆ บริษัทเริ่มมีการใช้งาน Content Management System (CMS) หรือ Document Management System (DMS) เพื่อลดการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ และเพื่อให้การค้นหาและนำไปใช้งานสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงเพื่อให้หลายๆ application ดึงภาพเอกสารไปใช้งาน โดยไฟล์เอกสารที่นำเข้า CMS หรือ DMS นี้ จะใช้วิธีการ upload เข้าไปหลังจากได้ scan เอกสารมาแล้ว โดยจะนำเข้าทีละไฟล์หรือจะพร้อมกันหลายๆ ไฟล์ได้  Ginkgo Soft ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเอกสาร (Content Management) มากกว่า 20 ปี…

Continue ReadingInput Management ประตูสู่คลังเก็บ Content

Scanner

หน้าที่หลักของเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) คือการแปลงสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า โดยการสแกนภาพหรือตัวอักษรที่อยู่ในเอกสาร เสร็จแล้วบันทึกเป็นข้อมูลทางดิจิตอลลงในสื่อบันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร์  สามารถใช้สแกนเนอร์ทำงานต่างๆ ได้ดังนี้  ในงานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร  บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์  FAX เอกสาร ภายใต้ดาตาเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ เพิ่มเติมภาพและจินตนาการต่างๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่างๆ สแกนเนอร์แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner) สแกนเนอร์แบบนี้จะรับกระดาษแล้วค่อยๆ เลื่อนหน้ากระดาษแผ่นนั้นให้ผ่านหัวสแกนซึ่ง อยู่กับที่ ข้อจำกัดของสแกนเนอร์ แบบเลื่อนกระดาษ คือสามารถอ่านภาพที่เป็นแผ่นกระดาษได้เท่านั้น ไม่สามารถ…

Continue ReadingScanner