You are currently viewing RPA for Customer Services Job
RPA for Customer Service

RPA for Customer Services Job

RPA ช่วยเพิ่มความสามารถการบริการลูกค้า ด้วยการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งให้โดยอัตโนมัติ

          Kofax RPA สำหรับงานบริการลูกค้า จะช่วยให้คุณขจัดปัญหาด้านการจัดการข้อมูลในระบบดั้งเดิม และช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองคำถามของลูกค้าโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ การทำ robotic process automation (RPA) มาใช้ งานต่าง ๆ จะทำงานได้อัตโนมัตินั้น ศูนย์บริการทั่วโลกจะไม่สามารถทำได้หากไม่มีเวลาและการลงทุนที่เพียงพอ การค้นหาคำตอบที่เร็วกว่าและการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแอพพลิเคชันที่ใช้บริการลูกค้า ระบบรอบข้าง และเว็บพอร์ทัล จะเป็นการสร้างศูนย์รวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดอยู่ในที่เดียวกัน และรวมงานต่าง ๆ ที่คุณต้องทำทั้งค้นหาข้อมูล จัดการเอกสารค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และอื่น ๆ อีก

       ในปี 2020 ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ได้รับในการใช้สินค้าและบริการมากกว่าราคาที่ต้องจ่าย และผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวสร้างความแตกต่างสำคัญให้กับแบรนด์สินค้า แต่โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (customer service representatives : CSRs) จำเป็นจะต้องสลับการใช้งานระหว่างแอพพลิเคชั่นและข้อมูลจากระบบภายในและระบบภายนอก เพื่อตอบคำถามลูกค้าและตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งการหาข้อมูลที่ต้องการและนำมาวิเคราะห์จะใช้เวลามาก และในบางครั้งนานเกินไปจนทำให้ลูกค้ารู้สึกโกรธและไม่พอใจในแบรนด์ของคุณอีกต่อไป

การบริการลูกค้าโดยอัตโนมัติด้วยระบบ Robotic Process Automation (RPA)

          การนำซอฟต์แวร์ RPA มาใช้ในการทำงานที่ซับซ้อนระหว่าง อีเมล์ แอพพลิเคชั่นที่ใช้บริการลูกค้า และระบบงานหลักขององค์กร ทีมไอทีสามารถนำซอฟต์แวร์ RPA มาใช้ในส่วนงานที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลและส่วนงานที่ต้องการให้ทำงานอัตโนมัติ ได้อย่างเร็ว โดยเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็ทำได้สำเร็จ

เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์

          การทำให้ CSRs เข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์บนหลากหลายแอพพลิเคชัน เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถตอบคำถามและข้อร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงประเด็น เปิดมุมมอง 360 องศาของลูกค้าของคุณได้เพียงกดไม่กี่คลิก จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าที่หลากหลายและเพิ่มยอดขายได้

เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตด้วยระบบโต้ตอบอัตโนมัติ

          กำจัดการค้นหาข้อมูลที่ต้องใช้เวลานานและความจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่ระบบหลายระบบด้วยการเตรียมข้อมูลลูกค้าของคุณให้พร้อมจากระบบ CRM, ERP และระบบงานหลัก ช่วยทำให้พนักงานของคุณได้เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานได้ทันเวลาจะทำให้งานของเขาเสร็จเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มอบบริการที่รวดเร็วเกินกว่าความคาดหมายของลูกค้า โดยการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้ง่ายมากขึ้น

          การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและง่าย จะช่วยลดเวลาการติดต่อ call center และลดเวลาในการให้บริการจะช่วยให้คุณตอบสนองเวลาลูกค้าได้ตามที่หน่วยงานกำหนดหรืออาจจะทำได้รวดเร็วกว่า การช่วยให้เจ้าหน้าที่มีเวลามากขึ้นจะทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเอาใจใส่ในและเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณ