Kapow for Manufacturing and Logistic

เพิ่มการเติบโตและผลกำไรของบริษัท โดยเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของคุณ           ด้วยการแข่งขันในธุรกิจขนส่งค่อนข้างสูง ทำให้เกิดการลดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ผลที่ตามมาก็คือกำไรจะเหลือน้อยมาก ผู้ให้บริการถูกสถานการณ์นี้บีบให้ต้องนำเสนอลูกค้าด้านบริการที่ดีเพื่อจะชนะใจลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้ารายใหญ่ ๆ เอาไว้ แต่หลาย ๆ บริษัทยังคงเชื่อมั่นในการใช้คนทำงานสำหรับการจัดตารางเวลาส่งของ ติดตามสถานะการส่ง และส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวให้กับลูกค้า รวมไปถึงจัดการกับปัญหาต่าง ๆ กระบวนการทำงานเหล่านี้ดำเนินการไปอย่างเชื่องช้า และขัดขวางความสามารถขององค์กรที่จะสร้างรายได้เพิ่ม          เรื่องจริง จากที่นักสำรวจอิสระได้สำรวจข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจด้านการผลิตและการขนส่งนั้น…

Continue Reading

Kapow for Finance and Account

เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลทางการเงิน โดยยกเลิกการทำงานโดยใช้คน ถ้าหากองค์กรของคุณมีลักษณะการทำงานเหมือนองค์กรส่วนใหญ่ที่การทำงาน การทำงานด้านการเงินอัตโนมัติของคุณจะเป็นการนำกระบวนการจับภาพเอกสารขั้นสูงและมี workflow ที่เข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มความประสิทธิภาพของกระแสเงินสด แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การทำงานลดประสิทธิภาพลง หลาย ๆ องค์กรกำลังมองหาวิธีที่จะช่วยยกเลิกส่วนงานที่ทำด้วยคนและเพิ่มการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทำงานในกระบวนการทำงานด้านการเงินและการบัญชี Robotic Process Automation (RPA) เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบรวดเร็วเร่งด่วนเพื่อทำให้งานด้านการเงินทำได้อัตโนมัติมากขึ้น และงานวิจัยล่าสุดที่เกิดขึ้นกล่าวไว้ว่าหลาย ๆ องค์การเชื่อว่า RPA จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเห็นได้ชัดในกระบวนการ procure-to-pay, order-to-cash และ record-to-report ในอีก 10…

Continue Reading

Kapow for Customer Service

เพิ่มความสามารถการบริการลูกค้า ด้วยการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งให้โดยอัตโนมัติ ในปี 2020 ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ได้รับในการใช้สินค้าและบริการมากกว่าราคาที่ต้องจ่าย และผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวสร้างความแตกต่างสำคัญให้กับแบรนด์สินค้า แต่โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (customer service representatives : CSRs) จำเป็นจะต้องสลับการใช้งานระหว่างแอพพลิเคชั่นและข้อมูลจากระบบภายในและระบบภายนอก เพื่อตอบคำถามลูกค้าและตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งการหาข้อมูลที่ต้องการและนำมาวิเคราะห์จะใช้เวลามาก และในบางครั้งนานเกินไปจนทำให้ลูกค้ารู้สึกโกรธและไม่พอใจในแบรนด์ของคุณอีกต่อไป Kofax KapowTM สำหรับงานบริการลูกค้า จะช่วยให้คุณขจัดปัญหาด้านการจัดการข้อมูลในระบบดั้งเดิม และช่วยเพิ่มความเร็วในการตอบสนองคำถามของลูกค้าโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติ การทำ robotic process automation (RPA) มาใช้ งานต่าง…

Continue Reading

Kapow for Banking and Insurance

เปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณด้วยการทำให้ระบบงานของคุณอัตโนมัติ           องค์กรธนาคารและประกันภัยจะค่อย ๆ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านดิจิตอลของตลาดธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลักในชีวิตประจำวัน และกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ แต่หลายบริษัทยังคงใช้การทำงานโดยใช้คน ซึ่งส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าและเกิดความเสี่ยงต่อการทำงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ          ในความเป็นจริง 34% ของสถาบันการเงินและ 50% ของบริษัทประกันในสหรัฐอเมริกายังคงใช้คนในการบันทึกข้อมูลในระบบ การนำกระบวนการทำงานอัตโนมัติ (RPA) มาใช้ จะช่วยปรับปรุงการกระบวนการดำเนินธุรกิจหลัก และองค์กรสามารถเพิ่มความเร็วในการให้บริการและเป็นแรงส่งเสริมที่จะก่อให้การเพิ่มรายได้     …

Continue Reading

ทำไมเราจำเป็นต้องมี ECM

ECM จะช่วยแก้ปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจ ในยุคปัจจุบันได้อย่างไร          บริษัทส่วนใหญ่ พบว่าพวกเขาต้องการ ECM หลังจากค้นพบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ บ่อยครั้งมาจากการจัดการเอกสารจำนวนมาก หรือ ข้อมูลที่ไม่ได้มีการจัดระบบ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาคอขวดในการนำไปใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระบวนการทำงาน การเข้าถึงข้อมูล หรือการจัดเก็บข้อมูล ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การจัดการข้อมูลการกู้เงิน มีการใช้ข้อมูลหรือเอกสารมากมาย ถ้าเอกสารหาย จะใช้เวลานานขึ้นกว่าการพิจารณาการขอกู้เงินจะสำเร็จ  ซึ่งงานเหล่านี้จะง่ายและประหยัดเวลามากขึ้นเมื่อใช้ ECM           แล้วปัญหาของคุณคืออะไร…

Continue Reading

Recognition สิ่งที่ขาดไม่ได้ใน Input Management

          หากกล่าวถึงรถยนต์ เราจะไม่สามารถเรียกว่ารถยนต์ได้หากขาดเครื่องยนตร์ ซื่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้ ใน Input management software ก็เช่นกัน จะต้องมีความสามารถที่เรียกว่า Recognition ประกอบอยู่เสมอ แล้ว Recognition หมายความถึงอะไรบ้าง เรามาดูกันครับ          Recognition ตามที่ผมเคยแปลแบบตรงๆ ไปแล้วว่า “เป็นตัวที่ทำให้ระบบรู้จักเอกสาร” โดยรู้จักในแง่ของการพยายามอ่านข้อความบนรูปให้ออกมาเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นำไปแก้ไข,…

Continue Reading

อะไรที่นำเข้า Input Management ได้

จากบทความ “Input Management ประตูสู่คลังเก็บ Content” ได้กล่าวถึง Input Management คืออะไรไปแล้ว ในบทความนี้จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มีอะไรที่เรียกว่าเป็น Input สำหรับนำเข้าไปเก็บใน Content Server ผ่านทาง Input Management ได้บ้าง Paper แน่นอนเลยว่าการดำเงินงานบริษัทส่วนใหญ่ใช้กระดาษเป็นหลัก ทั้งเอกสารภายในและได้รับจากบริษัทภายนอก ยิ่งบริษัทใหญ่แล้วในแต่ละวันจะใช้งานเอกสารกระดาษนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น Software Input Management ส่วนใหญ่จะมีความสามารถในการสแกนเอกสาร ก่อนหน้านี้การสแกนจะทำได้ผ่าน Windows…

Continue Reading

Input Management ประตูสู่คลังเก็บ Content

หลายๆ บริษัทเริ่มมีการใช้งาน Content Management System (CMS) หรือ Document Management System (DMS) เพื่อลดการเก็บเอกสารที่เป็นกระดาษ และเพื่อให้การค้นหาและนำไปใช้งานสะดวกรวดเร็ว รวมไปถึงเพื่อให้หลายๆ application ดึงภาพเอกสารไปใช้งาน โดยไฟล์เอกสารที่นำเข้า CMS หรือ DMS นี้ จะใช้วิธีการ upload เข้าไปหลังจากได้ scan เอกสารมาแล้ว โดยจะนำเข้าทีละไฟล์หรือจะพร้อมกันหลายๆ ไฟล์ได้ Ginkgosoft ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีการจัดการเอกสาร (Content Management) มากกว่า 20 ปี แต่เอกสารบางอย่าง ต้องใช้คนในการแยกเอกสารก่อนที่จะนำเข้าเครื่อง scan…

Continue Reading

Scanner

หน้าที่หลักของเครื่องสแกนเนอร์ คือการแปลงสัญญาณภาพให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า โดยการสแกนภาพหรือตัวอักษรที่อยู่ในเอกสาร เสร็จแล้วบันทึกเป็นข้อมูลทางดิจิตอลลงในสื่อบันทึกของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถใช้สแกนเนอร์ทำงานต่างๆ ได้ดังนี้ ในงานเกี่ยวกับงานศิลปะหรือภาพถ่ายในเอกสาร บันทึกข้อมูลลงในเวิร์ดโปรเซสเซอร์ FAX เอกสาร ภายใต้ดาตาเบส และ เวิร์ดโปรเซสเซอร์ เพิ่มเติมภาพและจินตนาการต่างๆ ลงไปในผลิตภัณฑ์สื่อโฆษณาต่างๆ สแกนเนอร์แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 1. แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner) สแกนเนอร์แบบนี้จะรับกระดาษแล้วค่อยๆ เลื่อนหน้ากระดาษแผ่นนั้นให้ผ่านหัวสแกนซึ่ง อยู่กับที่ ข้อจำกัดของสแกนเนอร์ แบบเลื่อนกระดาษ คือสามารถอ่านภาพที่เป็นแผ่นกระดาษได้เท่านั้น ไม่สามารถ อ่านภาพจากสมุดหรือหนังสือได้…

Continue Reading
Close Menu