You are currently viewing RPA for Finance and Account
RPA for Finance and Account

RPA for Finance and Account

RPA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลทางการเงิน โดยยกเลิกการทำงานโดยใช้คน

          Kofax RPA สำหรับงานด้านการเงินและการบัญชีสามารถลดช่องว่างระหว่างการทำงานได้ ด้วยการทำระบบให้ทำงานอัตโนมัติและทำให้งานแต่ละขั้นตอนบนระบบงานเฉพาะทางที่ใช้อยู่รอบ ๆ ทำงานร่วมกับระบบงานหลักได้อย่างไหลลื่น โดยอาศัยซอฟต์แวร์หุ่นยนต์อัจฉริยะ การทำเช่นนี้จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและช่วยเพิ่มเวลาให้พนักงานของคุณได้ทำงานที่ก่อให้เกิดมูลค่ากับองค์กรได้มากขึ้น

          ถ้าหากองค์กรของคุณมีลักษณะการทำงานเหมือนองค์กรส่วนใหญ่ที่การทำงาน การทำงานด้านการเงินอัตโนมัติของคุณจะเป็นการนำกระบวนการจับภาพเอกสารขั้นสูงและมี workflow ที่เข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มความประสิทธิภาพของกระแสเงินสด แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การทำงานลดประสิทธิภาพลง หลาย ๆ องค์กรกำลังมองหาวิธีที่จะช่วยยกเลิกส่วนงานที่ทำด้วยคนและเพิ่มการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทำงานในกระบวนการทำงานด้านการเงินและการบัญชี

          Robotic Process Automation (RPA) เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบรวดเร็วเร่งด่วนเพื่อทำให้งานด้านการเงินทำได้อัตโนมัติมากขึ้น และงานวิจัยล่าสุดที่เกิดขึ้นกล่าวไว้ว่าหลาย ๆ องค์การเชื่อว่า RPA จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างเห็นได้ชัดในกระบวนการ procure-to-pay, order-to-cash และ record-to-report ในอีก 10 ปีข้างหน้า 

การใช้ระบบตั้งเจ้าหนี้อัตโนมัติในระดับเดียวกับองค์กรชั้นนำร่วมกับ ERP ทุกประเภท

          การใช้ระบบ ERP ที่ได้รับการดัดแปลงให้เข้ากับการใช้งานขององค์กรหรือที่ไม่ตรงกับวิธีที่ใช้กันอยู่ทั่วไป ทำให้ยากต่อการหาวิธีการทำให้กระบวนการจัดการใบสั่งซื้อและการกระบวนการตั้งหนี้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ การทำงานร่วมกันสำหรับการตั้งหนี้นั้นสามารถใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเป็นตัวเชื่อมซึ่งง่ายต่อการนำมาใช้และยืดหยุ่นต่อการแก้ไขที่จะเชื่อมต่อไปยังระบบงานต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นระบบ ERP ที่ได้รับการดัดแปลงก็ตาม จะส่งผลให้ต้นทุนในการดูแลรักษาระบบลดลงและช่วยแก้ไขปัญหาในการเชื่อมโยงทุก ๆ ระบบที่ถูกออกแบบมาเฉพาะองค์กรของคุณเข้ามาทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

ทำให้การใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สะดวกมากขึ้นด้วยการเชื่อมโยงพอร์ทัลเข้าด้วยกัน

          ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นความก้าวหน้าในการทำให้ระบบงานตั้งเจ้าหนี้และลูกหน้าทำงานได้อย่างอัตโนมัติ แต่ปกติแล้วบริษัททั่วไปและมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนั้นยังคงจำเป็นที่จะต้องส่งไฟล์ให้กันผ่านทางพอร์ทัลและระบบ ERP ที่หลากหลาย การทำให้รายการข้อมูลส่งผ่านไปที่ระบบเพียงระบบเดียวประกอบกับการสร้างหุ่นยนต์ช่วยทำงานนั้นทำได้อย่างรวดเร็ว จะส่งผลช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่ต้องการจากทุก ๆ พอร์ทัล ลดจำนวนการบันทึกข้อมูลด้วยคน ทำให้ลดเวลาในการทำงานและลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นให้กับปิดบัญชีการเงิน

          Robotic Process Automation (RPA) สามารถช่วยรวบรวมข้อมูลระหว่างองค์กร มีกระบวนการตรวจสอบภายใน และจัดการงานในปริมาณมากที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปิดบัญชีทางการเงิน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการทำงานภายใน ลดจำนวนวันในการปิดบัญชี ควบคุมต้นทุนที่มูลค่าสูงสำหรับการใช้เจ้าหน้าที่การเงิน และลดความวุ่นวายที่เกิดเป็นประจำในแต่ละเดือน ไตรมาศ และปิดบัญชีประจำปี