You are currently viewing RPA for Banking and Insurance
RPA for Banking and Insurance

RPA for Banking and Insurance

RPA ช่วยเปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณด้วยการทำให้ระบบงานของคุณอัตโนมัติ

          การนำ Kofax RPA มาช่วยงานด้านการธนาคารและประกันภัยจะทำให้คุณสามารถนำงานที่ต้องทำแบบซ้ำ ๆ มาทำให้เป็นอัตโนมัติได้ เช่น งานที่ใช้คนทำในการรวบรวมข้อมูลจากที่ต่าง ๆ และงานที่นำข้อมูลบันทึกไปยังเว็ปไซต์, portal, แอพพลิเคชันที่ใช้ภายใน และระบบงานหลักขององค์กร การทำงานกับข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล และกำหนดเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูลไปให้หน่วยงานต่าง ๆ แบบอัตโนมัติ เป็นส่วนช่วยให้กระบวนการทำงานเร็วขึ้น และช่วยให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจมากขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยให้พนักงานได้มีเวลาเพื่อทำงานที่สร้างมูลค่าให้กับองค์กรและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ทำได้ด้วยการขจัดงานที่ต้องใช้คนทำและไม่สร้างมูลค่าออกไป

       องค์กรธนาคารและประกันภัยจะค่อย ๆ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านดิจิตอลของตลาดธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลักในชีวิตประจำวัน และกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ แต่หลายบริษัทยังคงใช้การทำงานโดยใช้คน ซึ่งส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าและเกิดความเสี่ยงต่อการทำงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ

          ในความเป็นจริง 34% ของสถาบันการเงินและ 50% ของบริษัทประกันในสหรัฐอเมริกายังคงใช้คนในการบันทึกข้อมูลในระบบ การนำกระบวนการทำงานอัตโนมัติ (RPA) มาใช้ จะช่วยปรับปรุงการกระบวนการดำเนินธุรกิจหลัก และองค์กรสามารถเพิ่มความเร็วในการให้บริการและเป็นแรงส่งเสริมที่จะก่อให้การเพิ่มรายได้

เพิ่มความเร็วในการทำงานและอนุมัติสินเชื่อ ด้วย Robotic Process Automation (RPA)

          การนำซอฟต์แวร์ RPA มาใช้ในการจัดการงานอนุมัติสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทำได้ด้วยการ ช่วยตรวจสอบอีเมลที่รับเข้า สร้างกระบวนการนำข้อมูลดิจิตอลส่งผ่านกันระหว่างระบบต่าง ๆ และยังสามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลระหว่างระบบ Enterprise Content Management และระบบ Loan Origination System โดยช่วยรวบรวมข้อมูลจากระบบต่าง ๆ มาจัดระเบียบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินเชื่อเพื่อให้การอนุมัติเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ขององค์ที่เพิ่มขึ้นด้วย

ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเปิดบริการให้กับลูกค้ารายใหม่อย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้การตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ

          ในการจะทำให้เปิดบริการให้กับลูกค้ารายใหม่ได้อย่างอัตโนมัติ จำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) การตรวจสอบตัวตนของลูกค้าด้วยการเทียบกับรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงที่มีในองค์กรและเทียบกับฐานข้อมูลบุคคลเสี่ยงที่มีเปิดเผยทั่วไปทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการเปิดบริการให้กับลูกค้ารายใหม่หรือการอนุมัติสินเชื่อ การดึงข้อมูลและรวบรวมกฎระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลงจากหลายร้อยเว็ปไซต์ทั่วโลก และนำข้อมูลสำคัญส่งตรงไปถึงมือพนักงานในธนาคารของท่าน

ยกระดับการบริการลูกค้า ด้วยการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์

          เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ในหลายแอพพลิเคชัน และขจัดความจำเป็นในการที่พนักงานจะต้องพยายามหาข้อมูลในระบบต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลมาใช้บริการลูกค้า เพิ่มความสามารถในการการตอบสนองให้ดีมากขึ้นด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของอีเมล์ แอพพลิเคชัน call center และระบบการทำงานหลัก

สร้างข้อมูลที่แม่นยำเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับผู้พิจารณาและสร้างธุรกิจใหม่

          เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำของผู้ยื่นคำขอเอาประกันชีวิต และประกันภัย จากข้อมูลทะเบียนรถยนต์ หรือจากประวัติการทางการแพทย์ สำหรับการประเมินพิจารณาคำขอได้สะดวกและง่ายขึ้น

เพิ่มความรวดเร็วในการเคลม ด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่เร็วขึ้น

          สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยการตรวจสอบการเคลมและเชื่อมต่อข้อมูลที่จำเป็นให้อัตโนมัติ รวมถึงจัดเตรียมข้อมูลส่งไปให้ผู้ถูกปรับและส่งงานต่อให้ผู้ดูแลการเคลมนั้น ๆ อย่างอัตโนมัติเช่นกัน