• Get In Touch: 02 026 5255

We want you!!!

We want you to be apart of our success story.

uncle sam

Position you can be

System Analyst

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น Banking, Finance, ERP, Insurance, Accounting และ Data Warehouse เป็นต้น
 • มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ระบบฐานข้อมูลและคำสั่ง SQL Statement, Store Procedure ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา Java และ .Net
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี และมีภาวะผู้นำ
 • มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม

Programmer

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรม 3 – 7 ปี
 • มีความสามารถและเคยทำงานในการเขียน Java, Angular, React Native และ Restful service/api
 • สามารถทำงานในการติต่อกับ RDBMS/N0SQL db ได้เป็นอย่างดี และถ้ามีประสบการณ์ในการ Tune Performance หรือเขียน code ติดต่อกับข้อมูลปริมาณมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ได้พัฒนา Web Application สำหรับคนเป็นจำนวนมากใช้งาน โดยใช้ Angular, Java และ Spring booth เป็นส่วนประกอบหลัก
 • เขียนโปรแกรมโดยคำนึงถึง Security และ Performance เป็นสำคัญ
 • Build software และ deploy ไปยัง SIT/UAT 
 • ร่วมแสดงความคิดเห็นในการเพิ่มหรือแก้ไขฟีเจอร์ของ Application
 • Perform unit test
 • การเขียนโปรแกรมจะต้องคำนึงถึงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบเสมอ
 • ทำงานในรูปแบบ Agile โดยใช้เครื่องมือเข้ามาช่วยให้การทำงานคล่องตัว และทำงานที่บ้านได้
 • ทำงานร่วมกับทีม Sales and Marketing เพื่อสร้าง Application ที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด
 • จะต้องปฎิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท

คุณลักษณะ

 • ชอบเขียนโปรแกรม
 • มี passion ในการเรียนรู้
 • ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ
 • มี Growth Mindset
 • ทำงานร่วมกันผู้อื่นได้ดี
 • บริหารเวลาและชีวิตตัวเองได้ดี

สวัสดิการ

 • บริหารเวลาในการทำงานได้
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • วันหยุดพักร้อนประจำ 12 วัน/ปี
 • มี Growth Mindset
 • งบประมาณสำหรับเรียนคอร์สต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

RPA Specialist

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการ implement software RPA 1 – 5 ปี
 • สนใจในเรื่อง Robot, Automation, AI Technology
 • เขียนโปรแกรมได้บ้าง VB, C#, Java
 • เรียนรู้เร็ว 
 • ชอบคุยกับลูกค้า 
 • ชอบทำงานเป็นทีม
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีสื่อสารและทำงานได้ดี

Software Specialist

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการ implement software ต่างประเทศ 1 – 5 ปี
 • เขียนโปรแกรมได้บ้าง VB, C#, Java
 • เรียนรู้เร็ว 
 • ชอบคุยกับลูกค้า 
 • ชอบทำงานเป็นทีม
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีสื่อสารและทำงานได้ดี

System Engineer

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน System Engineer อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ window server, linux, network, cloud system
 • มีความรู้ด้าน Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานร่วมกับทีมอื่นได้ มีความอดทน
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่บริษัทลูกค้าได้
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีสื่อสารและทำงานได้ดี

Scrum Master

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำ Scrum Master อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำในบุคลิกและวิธีการพูดคุย
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ในระดับดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ได้รับ Certificate Project Management, Agile หรือ Scrum Master จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดให้มีกิจกรรมที่ครบถ้วนในการทำ Agile Methodology และปรับบางส่วนให้เข้ากับองค์กร
 • ประมาณการจำนวนงานที่จะสำเร็จในแต่ละ sprint และจำนวน sprint ที่ต้องใช้
 • ช่วย Product Owner ในการกำหนดและบริหารจัดการ Product Backlog ในแต่ละ Sprint
 • แนะนำและช่วยเหลือทีมเพื่อให้งานแต่ละ sprint สำเร็จด้วยดี
 • สร้างบรรยากาศในทีมให้เหมาะสมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
 • จะต้องปฎิบัติตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท

e-tax specialist

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษีและภาษีอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาลูกค้าในการทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใบกำกับภาษีที่ลูกค้ามี เพื่อนำเข้าระบบ e-tax invoice
 • สอนการใช้งานซอฟต์แวร์ e-tax invoice

Business Analyst

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s Degree or higher in Computer Science, Computer Engineering or other IT related fields.
 • 3 – 5 years of relevant work experience.
 • Knowledge in programing will be advantage
 • Knowledge about banking, insurance will be advantage
 • Good analytical and problem-solving skills.
 • Good communication and interpersonal skills.
 • Good command of written and spoken English.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Work closely with project team and get requirement from user and business analysis
 • To undertake an initial analysis of customer requirement to demonstrate an understanding of the requirements, working with operations, to ensure a choice of solutions can be presented.
 • Get requirement from user to identify and analysis gap for product implementation
 • Work with teams in the identification of business requirements, functional design, process design (including scenario design, flow mapping), Design user interface, testing, training, defining support procedures
 • Prepare SRS (Software Requirement Specification)
 • Understand the function of product and customize with customer requirement by function
 • To ensure all documentation is delivered to a high standard for user manual and is approved by all internal and external counterparts.
 • Where appropriate, work with systems analysts to assist with the understanding of required changes.
 • To assist the test team with regards to creating and approving a required test plan.
 • Coordinate User Acceptance Testing (UAT) with client to ensure project completion follow business requirement
 • Must comply with the organization’s security policy
Close Menu