Kapow for Manufacturing and Logistic

  • Post author:
  • Post category:Kapow

เพิ่มการเติบโตและผลกำไรของบริษัท โดยเชื่อมโยงกระบวนการต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของคุณ           ด้วยการแข่งขันในธุรกิจขนส่งค่อนข้างสูง ทำให้เกิดการลดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ผลที่ตามมาก็คือกำไรจะเหลือน้อยมาก ผู้ให้บริการถูกสถานการณ์นี้บีบให้ต้องนำเสนอลูกค้าด้านบริการที่ดีเพื่อจะชนะใจลูกค้ารายใหม่และรักษาลูกค้ารายใหญ่ ๆ เอาไว้ แต่หลาย ๆ บริษัทยังคงเชื่อมั่นในการใช้คนทำงานสำหรับการจัดตารางเวลาส่งของ ติดตามสถานะการส่ง และส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวให้กับลูกค้า รวมไปถึงจัดการกับปัญหาต่าง ๆ กระบวนการทำงานเหล่านี้ดำเนินการไปอย่างเชื่องช้า และขัดขวางความสามารถขององค์กรที่จะสร้างรายได้เพิ่ม           เรื่องจริง…

Continue ReadingKapow for Manufacturing and Logistic

Kapow for Finance and Account

  • Post author:
  • Post category:Kapow

เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลทางการเงิน โดยยกเลิกการทำงานโดยใช้คน           ถ้าหากองค์กรของคุณมีลักษณะการทำงานเหมือนองค์กรส่วนใหญ่ที่การทำงาน การทำงานด้านการเงินอัตโนมัติของคุณจะเป็นการนำกระบวนการจับภาพเอกสารขั้นสูงและมี workflow ที่เข้ามาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเพิ่มความประสิทธิภาพของกระแสเงินสด แต่ด้วยการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้การทำงานลดประสิทธิภาพลง หลาย ๆ องค์กรกำลังมองหาวิธีที่จะช่วยยกเลิกส่วนงานที่ทำด้วยคนและเพิ่มการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาทำงานในกระบวนการทำงานด้านการเงินและการบัญชี           Robotic Process Automation (RPA) เป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบรวดเร็วเร่งด่วนเพื่อทำให้งานด้านการเงินทำได้อัตโนมัติมากขึ้น และงานวิจัยล่าสุดที่เกิดขึ้นกล่าวไว้ว่าหลาย…

Continue ReadingKapow for Finance and Account

Kapow for Customer Services Task

  • Post author:
  • Post category:Kapow

เพิ่มความสามารถการบริการลูกค้า ด้วยการรวมข้อมูลจากหลายแหล่งให้โดยอัตโนมัติ           ในปี 2020 ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่ได้รับในการใช้สินค้าและบริการมากกว่าราคาที่ต้องจ่าย และผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวสร้างความแตกต่างสำคัญให้กับแบรนด์สินค้า แต่โดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า (customer service representatives : CSRs) จำเป็นจะต้องสลับการใช้งานระหว่างแอพพลิเคชั่นและข้อมูลจากระบบภายในและระบบภายนอก เพื่อตอบคำถามลูกค้าและตอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งการหาข้อมูลที่ต้องการและนำมาวิเคราะห์จะใช้เวลามาก และในบางครั้งนานเกินไปจนทำให้ลูกค้ารู้สึกโกรธและไม่พอใจในแบรนด์ของคุณอีกต่อไป           Kofax KapowTM สำหรับงานบริการลูกค้า จะช่วยให้คุณขจัดปัญหาด้านการจัดการข้อมูลในระบบดั้งเดิม…

Continue ReadingKapow for Customer Services Task

Kapow for Banking and Insurance

  • Post author:
  • Post category:Kapow

เปลี่ยนโฉมธุรกิจของคุณด้วยการทำให้ระบบงานของคุณอัตโนมัติ           องค์กรธนาคารและประกันภัยจะค่อย ๆ พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านดิจิตอลของตลาดธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลักในชีวิตประจำวัน และกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนรุ่นใหม่ แต่หลายบริษัทยังคงใช้การทำงานโดยใช้คน ซึ่งส่งผลให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าและเกิดความเสี่ยงต่อการทำงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ           ในความเป็นจริง 34% ของสถาบันการเงินและ 50% ของบริษัทประกันในสหรัฐอเมริกายังคงใช้คนในการบันทึกข้อมูลในระบบ การนำกระบวนการทำงานอัตโนมัติ (RPA) มาใช้ จะช่วยปรับปรุงการกระบวนการดำเนินธุรกิจหลัก และองค์กรสามารถเพิ่มความเร็วในการให้บริการและเป็นแรงส่งเสริมที่จะก่อให้การเพิ่มรายได้  …

Continue ReadingKapow for Banking and Insurance